Hazánkban 2000 december 22-én hatályba lépett Víz Keretirányelv, mely legfőbb célkitűzése, hogy 2015-ig jó állapotba kell hozni minden felszíni és felszín alatti vizet (akkor, ha ez nem elfogadhatatlanul költséges, szakmai szempontból megvalósítható és nem sérti súlyosan a közérdeket). A felszíni vizek jó ökológiai állapotának biztosítása és megőrzése az egyik legfontosabb célkitűzés.

Ennek az irányelvnek a sikere a Közösség és a tagállamok szintjén, valamint a helyi szinten folyó szoros együttműködésen és összehangolt tevékenységeken, továbbá az információkon, a konzultációkon és a társadalom - ide értve a vízhasználókat is - bevonásán múlik.

A Keretirányelv terminológiájának megfelelően a hatáskörrel rendelkező hatóság az Észak- Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium.

A célkitűzések eléréséhez szükséges intézkedéseket vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben kell rögzíteni. Ezek elkészítésének határideje 2009 december 22.

A vízgyűjtő gazdálkodási tervek kiegészíthetők a részvízgyűjtőkre, ágazatra, problémára vagy víztípusra irányuló részletesebb programokkal vagy gazdálkodási tervekkel a vízgazdálkodás különleges problémáinak kezelése céljából.

Tavalyi év márciusában a Víz Keretirányelv 14. cikke és a 221/2004 (VII.21.) Kormányrendelet 19.§-a szerinti társadalmi részvétel és konzultáció keretein belül a Víz Igazgató társadalmi vitára bocsátott a "Magyarország jelentős vízgazdálkodási kérdései" -ről szóló vitaanyagot, mely Társulatunk honlapján keresztül is elérhető volt.

A Vízügyi és Környezetvédelmi Igazgatóságok a konzultációt részben a Területi Vízgazdálkodási Tanács keretein belül valósítják meg, melynek, többek között, tagja a Vízgazdálkodási Társulat is.

A Társulati kezelésű művekhez kapcsolódó intézkedések egyrészt a Társulatot, másrész a területen gazdálkodókat is érintheti, s az érintettek a társadalmi egyeztetés keretein belül hozzászólhatnak az intézkedési programokhoz.

A területünkre vonatkozó előzetes intézkedési programok az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság honlapján elérhetők.

A Víz Keretirányelvel kapcsolatos részletes információk a www.vizeink.hu oldalon találhatóak.