Küldöttgyűlés, munkaterv 2010


Tárgy. Meghívó

A Komáromi Vizitársulat 2011. április 28-án 9 órakor Küldöttgyűlést tart Komáromban, a KARÁT HOTEL tanácstermében (Komárom, Czuczor G. u.54.), melyre tisztelettel meghívjuk.

Határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttgyűlést 2011. április 28-án 9 óra 15 perckor tartjuk, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Tervezett napirend:
1./ Beszámoló a 2010. évi munkákról.
2./ A Felügyelőbizottság jelentése, a mérleg elfogadása.
3./ A 2011. évi feladatok meghatározása
4./ Alapszabály módosítása
5./ Tisztségviselő választás
6./ Egyebek


     Üdvözlettel

     Dr Horváth Klára s.k.
    az Intézőbizottság Elnöke

A 2010. évi mérleg illetve az Alapszabály a Társulat honlapján (www.komviz.hu) 2011. április 21-től megtekinthető.

Komáromi Vizitársulat
Komárom, Zrínyi M. u.45.


ELŐTERJESZTÉS
a Komáromi Vizitársulat 2011. április 28.-i Küldöttgyűlés napirendjéhez

1./ A Komáromi Vizitársulat 2010. évben az alábbi közcélú vízi létesítményeken végzett fenntartási munkákat:

A Társulat 2010. évi gazdálkodása

A Társulat 2010. évi tervezett bevétele 72 MFt (csak érd.hj.)
Tény 98 MFt
ebből érdekeltségi hozzájárulás 72 MFt
Vállalkozási munka 17 MFt
Egyéb (gép bérbeadás stb.) 9 MFt

A Társulat 2010. évi tervezett költsége 69 MFt
Tény 94 MFt
ebből vízfolyás fenntartás közvetlen költsége 51 MFt
Közvetett költség 43 MFt
(bér, energia, üzemanyag, alkatrész,
postaköltség stb.)

Létszám
Tervezett 9 fő
Tény 11 fő

2./ MÉRLEG
3./ 2011. évi feladatok
4./ Alapszabály módosítás
5./ Tisztségviselő választás

6./ Egyebek
Elkülönített vagyon értéke 9.079.699,- Ft

Főkönyv Leltári szám Megnevezés Nettó érték
123 0011 „A” raktár épület 1.263.834,- Ft
123 0012 „B” Műhely és Szoc. létesítmény 6.029.697,- Ft
121 0006 Telek 160.000,- Ft
121 0007 Földterület (telek) 87.900,- Ft
121 0008 Telek 1.005.000,- Ft
1242 0016 Út és térburkolat 197.517,- Ft
1242 0027 Zrínyi úti kerítés építés 335.751,- Ft

Összesen    9.079.699- Ft

KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLATOK

1/2011.(IV.28.) sz. Küldöttgyűlési HATÁROZATI JAVASLAT
A Komáromi Vizitársulat Küldöttgyűlése a Társulat 2010. évi munkáiról és gazdálkodásáról szóló beszámolót jóváhagyja.

2/2011.(IV.28.) sz. Küldöttgyűlési HATÁROZATI JAVASLAT
A Komáromi Vizitársulat Küldöttgyűlése az Ellenőrző Bizottság beszámolóját elfogadja, és a Társulat mérlegének eszköz és forrás összegét 195.610 eFt-al hagyja jóvá.

3/2011.(IV.28.) sz. Küldöttgyűlési HATÁROZATI JAVASLAT
A Komáromi Vizitársulat Küldöttgyűlése a 2011. évi munkatervét és költségtervét elfogadja az alábbiak szerint.

A./ TERVEZETT MUNKÁK

4/2011.(IV.28.) sz. Küldöttgyűlési HATÁROZATI JAVASLAT

Alapszabály módosítás

5/2011.(IV.28.) sz. Küldöttgyűlési HATÁROZATI JAVASLAT

Tisztségviselő választás

6/2011.(IV.28.) sz. Küldöttgyűlési HATÁROZATI JAVASLAT
A Küldöttgyűlés az elkülönített vagyon értékét 9.079.699,- Ft értékben hagyja jóvá.

Főkönyv Leltári szám Megnevezés Nettó érték
123 0011 „A” raktár épület 1.263.834,- Ft
123 0012 „B” Műhely és Szoc. létesítmény 6.029.697,- Ft
121 0006 Telek 160.000,- Ft
121 0007 Földterület (telek) 87.900,- Ft
121 0008 Telek 1.005.000,- Ft
1242 0016 Út és térburkolat 197.517,- Ft
1242 0027 Zrínyi úti kerítés építés 335.751,- Ft

Összesen    9.079.699- Ft