Jogszabályok


Vízitársulatok működésének jogszabályi alapjait a Vízgazdálkodásról szóló 2009. évi CXLIV. törvény a vízitársulatokról /.doc fájl 195k/ szabályozza.

A vízgazdálkodásról szóló törvény, mint ágazati alaptörvény szabályozásának középpontjában a vízgazdálkodási tevékenység áll, mely a természet vízháztartásának a társadalom szükségleteivel való optimális összehangolására irányuló, a vizek hasznosítása, hasznosítási lehetőségeinek megőrzésére, a vizek kártételei elleni védelem és védekezés (vízkárelhárítás) érdekében végzett tervszerű tudományos, műszaki gazdasági, igazgatási tevékenység.

Húsz végrehajtási jogszabály ( Korm. Rend. . Ágazati miniszteri rendelet) megalkotására ad jogszabályi felhatalmazást, mely rendeletek együttesen adják a törvény végrehajtásának szabályozását.

Európai Parlament és Tanács 2000 október 23-ai 2000/60 EK Irányelve, a Víz Keretirányelv, az Unió egységes vízgazdálkodási politikájáról rendelkezik.

A vízitársulat helyi vízrendezési és vízkárelhárítási feladatokat lát el. Közcélú mezőgazdasági vízhasznosítási létesítményeket hozhat létre, továbbá az azokhoz kapcsolódó talajjavítási tevékenységet, nem közműves vízszolgáltatást végezhet, az alapszabályban meghatározott közfeladatot elősegítő vállalkozást is folytathat.


Az alábbiakban a Társulat működésére vonatkozó fontosabb jogszabályok gyűjteménye.


Az Európai Parlament és Tanács 2000/60 EK Irányelve a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról.

2009. évi CXLIV. törvény a vízitársulatokról /.doc fájl 195k/

160/1995 (XII. 26.) Korm. rendelet a Vízgazdálkodási társulatokról
21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról
120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról

6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet az országos közutak kezelésének szabályozásáról

26/2001. (VI. 29.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 8. § (1) és (2) bekezdése, 34. § (4) és (5) bekezdése, 1. számú melléklete 6. pontja, 41. § (2) bekezdése, valamint a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 12. § (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasítja.

Társulati alapszabály /.pdf fájl 193k/